Hoppa till innehållet
Branova Nordic ABBranova Nordic AB
LINDRA BESVÄR FRÅN POLLENALLERGI MED EN LUFTRENARE

LINDRA BESVÄR FRÅN POLLENALLERGI MED EN LUFTRENARE

VARFÖR DU BEHÖVER EN LUFTRENARE UNDER POLLENSÄSONGEN

Under pollensäsongen är det många personer med pollenallergi som försöker undvika besvärliga symptom genom att hålla sig inomhus med stängda fönster. Men vad många inte vet är att pollen även kan finnas inomhus. Detta beror på att pollenpartiklar kan ta sig in i huset genom ventilations- och inluftssystemen, kläder, skor, hud, hår och husdjur. Koncentrationen av pollenpartiklar kan till och med bli högre inomhus än utomhus, vilket kan leda till kraftigare hälsoeffekter.

VAD ÄR POLLENALLERGI?

Pollenallergi är en vanlig form av allergi som drabbar många människor runt om i världen. Det innebär att kroppens immunsystem överreagerar på pollen från växter, vilket leder till en mängd obehagliga symptom. Symptomen kan variera från person till person, men vanliga tecken på pollenallergi inkluderar nysningar, nästäppa, rinnande näsa, klåda i ögonen, hosta och trötthet. Svårare symtom kan också förekomma hos personer med svår pollenallergi, inklusive andningssvårigheter och astmaattacker.

De flesta som lider av pollenallergi upplever besvär under våren och sommaren när pollensäsongen är som värst. Olika typer av pollen från olika växter kan orsaka allergiska reaktioner hos olika personer. Det är därför viktigt att uppsöka en läkare eller allergispecialist för att få rätt diagnos och behandling.

SÅ HÄR KAN DU LINDRA DINA POLLENALLERGIBESVÄR

Om du tror att du kan lida av pollenallergi är det viktigt att söka hjälp från en läkare eller allergispecialist för att få en korrekt diagnos och rätt behandling. Det finns många behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att leva med sjukdomen på ett mer hanterbart sätt och lindra besvären. Till exempel kan man undvika att vistas utomhus under höga pollenhalter, använda mediciner som antihistaminer eller nässprayer, eller använda luftrenare som kan hjälpa till att minska pollenhalten inomhus.

VILKA POLLEN ÄR DET SOM ÄR BESVÄRLIGAST I SVERIGE?

I Sverige är pollen från träd som björk, al, hassel och ek vanligt förekommande och kan orsaka svåra besvär under våren. Pollen från gräs är också vanligt förekommande och kan orsaka besvär under sommaren. Dessutom kan pollen från örter och ogräs orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.

Björkpollen är särskilt besvärligt i Sverige eftersom det är mycket vanligt förekommande och allergiframkallande. Pollensäsongen för björk kan börja redan i mars och pågå till juni, vilket gör att många personer med pollenallergi har svårt att undvika exponering. Andra träd som al, hassel och ek har också en uttalad pollenperiod under våren, men de är vanligtvis inte lika allergiframkallande som björkpollen.

Gräspollen är också vanligt förekommande i Sverige och kan orsaka svåra besvär under sommaren. Pollensäsongen för gräs kan börja i maj och pågå till augusti, beroende på var i landet man befinner sig och vilken typ av gräs som växer där.

EN LUFTRENARE KAN TA BORT MER ÄN 99 PROCENT AV POLLENPARTIKLAR

För att lindra pollenallergi kan en luftrenare vara ett av de viktigaste tipsen. En effektiv luftrenare kan ta bort mer än 99,97 till 99,99% av pollenpartiklar ur luften och renar luften effektivt. Detta minskar vanliga allergisymtom som nysningar, rinnande och kliande ögon, näsa och hals samt huvudvärk. För de med svår allergi kan även symptom som koncentrationssvårigheter, känslan av att vara ”suddig” i hjärnan, förvirring och mental tomhetskänsla förbättras när pollenhalten minskar. En luftrenare i sovrummet kan också förbättra sömnen genom att ge en paus från pollen under den värsta pollensäsongen.

Luftrenare är också bra på längre sikt eftersom de kan öka det allmänna välbefinnandet genom att minska risken för att bli smittad av vanlig förkylning och influensa. Luftrenare kan inte bara rena luften från pollen utan också från alla typer av luftburna partiklar som damm, mögel, djurallergener, virus och bakterier som på olika sätt kan påverka vår hälsa negativt.

REKOMMENDERADE LUFTRENARE VID POLLENALLERGI

Med en luftrenare kan du minska mängden pollen och andra allergener i luften som du andas in, vilket gör att du kan njuta av våren utan besvär. Luftrenare fungerar genom att filtrera luften som cirkulerar i rummet och avlägsna skadliga partiklar, inklusive pollen, damm och andra allergener. Luftrenare med HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air filter) är särskilt effektiva eftersom de kan avlägsna små partiklar som pollen från luften.

En luftrenare kan vara ett viktigt komplement för att lindra pollenbesvär och ge dig en bättre livskvalitet under våren. En arbetsplats eller ett hem med luftrenare kan bli din fristad när pollenhalterna är höga. Tänk dig att andas in ren och frisk luft som inte irriterar dina ögon eller näsa. Med en luftrenare kan du uppnå det! Våra luftrenare är utformade för att vara tysta och energieffektiva, och de kan användas i alla rum på din arbetsplats, kontor, skola eller hem.

Den bästa effekten får du genom att välja en luftrenare med filterteknik. Det finns flera olika typer av reningstekniker men luftrenare med filter anses vara den som ger bäst och tryggast effekt. Våra luftrenare har både, väl tilltagna kolfilter och Hepa-13 filter. Andra tekniker som säger sig ”slå sönder” partiklar och organiska ämnen anses skapa andra, mindre partiklar med annan kemisk sammansättning som vi inte nödvändigtvis vet hur de påverkar kroppen. Därför är ett bra alternativ just luftrenare med partikelfilter, där pollen elimineras genom att det fastnar i filtren och försvinner således från luften du andas.

VI REKOMMENDERAR FÖLJANDE LUFTRENARE FÖR ARBETSPLATSER, SKOLOR OCH HEM DÄR DET VISTAS ALLERGIKER:

 

Lifa Air LAX200 Air Purifier: En luftrenare som lämpar sig för mindre kontor och sovrum. Innehåller effektiva kol och hepafilter.

CADR: Mängd ren luft producerad per timma 170m3. T.ex. om du har ett sovrum som är 15m2 med en takhöjd på 2,30 ska du rena 34m3 luft. Med LAX 200 med CADR 170m37h renas luften 5 gånger per timma i rummet.

 

Lifa LA 352: För kontor, hem, skolsalar och lokaler upp till ca 60m2.  1 kg kolfilter 1,5m2.

CADR: Mängd ren luft producerad per timma 330m3.

 

Lifa 502: För kontor, lokaler upp till 110m2 och hem med öppna planlösningar. 3,5kg kolfilter och 4,5m2 Hepafilter.

CADR: Mängd ren luft producerad per timma 450m3.

 

Lifa Air LAC 100: För bilen, husbilen/husvagnen, lastbilen, grävmaskinen. Väl tilltagna Hepa och kolfilter.

CADR: Mängd ren luft producerad per timma 100m2.

Inbygd Koldioxidvarnare.

TIPS PÅ VAD DU BÖR TÄNKA PÅ VID VAL AV LUFTRENARE:

  • Satsa på en produkt med rejält tilltagna filter för bästa reningsgrad och så få filterbyte som möjligt.
  • Satsa på kvalitet och kontakta specialiserade återförsäljare som har både kunskap och support.
  • Se till att luftrenaren har hög luftreningseffekt (CADR) samtidigt som ljudnivån är så låg som möjligt.
  • Välj en energisnål luftrenare. En luftrenare ska gå dygnet runt och därmed minska mängden allergener i hemmet.
  • Dammsug förfilter försiktigt för att förlänga livslängden på Hepa och kolfilter.
  • Blås aldrig ren filter med tryckluft, då går filtren sönder och läcker igenom partiklar. När filtret är fullt ska det bytas.
  • Anpassa fläkthastigheten till lämplig ljudnivå, tex i sovrum under tiden du vistas i rummet. Öka fläkten till fullt när rummet lämnas.
  • Även om luftrenaren inte kyler upplever många en kylande effekt sommartid, eftersom våra luftrenare omsätter stora mängder luft i kombination med ett utflöde som fördelar luften åt alla håll genom ett ”jetmotorlikt” luftutflöde.
  • Tala med din chef, lärare eller rektor när det gäller din arbetsplats eller skola om du har allergiproblem. En investering i luftrenare ger dig en snabb lindring och en hälsosammare arbetsplats och arbetsgivaren/läraren en nöjdare medarbetare/elev som orkar prestera mer.
Vagn 0

Din varukorg är för närvarande tom.

Börja shoppa