LUFTRENARE FÖR BYGG & RIVNING

VI HAR LUFTRENARE FÖR BYGGARBETSPLATS OCH ANSLUTANDE KONTOR OCH MODULER.

Renare luft på en byggarbetsplats handlar om att skapa en hållbarhet för hela företaget, en hållbarhet för människorna som arbetar där. Genom att skapa en arbetsmiljö renad från partiklar som kvartsdamm, pollen, virus, förbränningspartiklar, mögelsporer, damm och lukter så ökar chanserna för välmående både för den enskilda individen och för företaget.

Våra luftrenare Kontakta oss

LUFTRENARE TILL BYGGKONTORET OCH MODULEN

Undersökningar visar att luften på kontoret eller modulen intill en byggarbetsplats många gånger kan ha sämre luft än inne på själva byggarbetsplatsen, luften kan vara fylld med mycket fint damm, kvartsdamm och andra föroreningar som personal, ventilation och öppna dörrar/fönster släpper in. Med en LIFA luftrenare så minimeras antalet farliga partiklar och dessutom ökar en ren och hälsosam luft produktiviteten och tar bort symptom som trötthet och huvudvärk som många gånger är ett besvär som dålig luft är orsaken till.

FAITHER PROFESSIONAL 2000 – FÖR BYGGET

LÄTT, KOMPAKT & TÅLIG - Tillverkad i ett stycke rotationsgjutenplast, vilket ger den ett robust, lätt och tåligt skal som inte ger vika.

LÄTT ATT PLACERA

Luftrenaren kan placeras åt 2 håll under drift, med utloppet åt sida eller uppåt. Det går även att stapla 2 luftrenare på varandra för dubbel effekt.

ENKEL KONTROLL

Styr luftrenaren steglöst och bestäm själv läge på fläkten. Kontrollpanelen innehåller även dubbla eluttag, filterindikator, ampere- och tidsmätare.

LÄTT ATT HANTERA

Den kan under transport eller lagring enkelt staplas, antingen liggandes eller ståendes. Skyddslock medföljer.

BRA FILTRERING

Som standard medföljer Förfilter/Grovfilter (G4) samt en 78 mm HEPA-kasett med aktivt kol inbäddat i kasetten.

Kvartsdamm

EN HÄLSOFARA INOM BYGGINDUSTRIN

Kvartsdamm är en av de farliga partiklar som inte kan ses med det blotta ögat. 80% av de som idag exponeras för kvartsdamm arbetar inom byggindustrin.

Det kan ta upp till 30 år innan vissa symptom utvecklas så se till att skydda er i tid.

Alla våra luftrenare filtrerar bort kvartsdamm.

Michaela

Barber and Babes i Uppsala

"Otroligt bra investering i hälsan. Sen vi fick luftrenaren till salongen har vi noterat att det inte luktar kemikalier längre när man kommer in genom dörren. Vi har mycket mindre irriterade och torra ögon. Både personalens och kundernas allergiska besvär har minskat avsevärt. En stor bonus är att den är så enkel att rengöra!"