LUFTRENARE FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA

RENARE LUFT I SKOLAN – GER EN ARBETSMILJÖ FÖR BÄTTRE RESULTAT

Många skolor har lokaler med sämre luft. Det påverkar barnens resultat negativt. Trötthet och huvudvärk kan vara orsakade av partiklar i luften. Dessutom lider många barn av allergier som påverkar deras skolarbete negativt. Med luftrenare i klassrummen förbättras barnens skolmiljö och ger barnen bättre förutsättningar att fokusera på skolarbetet. Vi testade luftrenare på en förskola under 6 månader. Eftersom virus och bakterier fastnar i luftrenarens HEPA-filter minskade sjukfrånvaron med 50%. Ingen i personalen var sjuk under samma period. Vi och våra samarbetspartner har levererat många luftrenare till skolor med mycket gott resultat.

Våra luftrenare Kontakta oss

INFORMATION OM RENARE LUFT

SE VÅR KORTA INFORMATIONSFILM

Visst du att..
.. I Sverige anmäls 650 000 VAB-dagar varje år, vi är säkra att detta skulle kunna reduceras kraftigt om luftkvalitén förbättrades i klassrum och på förskolor. Både våra egna tester, andra tester och forskning stöder detta påstående.
.. 2 av 5 föräldrar vobbar istället för att vabba, vilket också påverkar både individen, arbetet och barnet.
.. 20% av befolkningen är pollenallergiska, dessa besvär minskar kraftigt med en luftrenare inomhus.
.. Allergier och astma hos barn har ökat kraftigt de senaste 70 åren. Vi spenderar större delen av vår tid inomhus, i täta lokaler, mer förorenad luft än tidigare då vi var ute mer och fick i oss fler naturliga partiklar. Idag får vi i oss partiklar från byggmaterial, färger, tyger, plaster m.m. från mycket som innehåller kemikalier.
Vårt recept är, spendera mer tid utomhus och rena luften från ohälsosamma partiklar när ni är inomhus.

RENARE LUFT I VÅRDEN

MINSKA SPRIDNINGEN AV BAKTERIER OCH VIRUS FÖR EN BÄTTRE HÄLSA.

I vården är vi oftast väldigt duktiga på att begränsa partiklar genom bra lokalvård och steriliserade ytor. Däremot vet vi att många luftburna partiklar finns kvar och kommer in i lokalerna och lätt kan komma in i kroppen på patienter och personal. Genom att installera luftrenare på strategiska platser kan vi minska spridningen av bakterier, virus och allergener. Låt luftrenaren filtrera bort dessa partiklar så att våra kroppar slipper.

Kontakta oss

REKOMMENDERADE LUFTRENARE

VÅRA LUFTRENARE FÖR VÅRD OCH SKOLA.

Vi har flera olika lösningar för skolor, kontor och vården. Vi har både professionella luftrenare och luftrenare med ventilation som är perfekt om CO2 värdet är högt i vissa lokaler. Klicka dig gärna vidare till våra rekommenderade produkter nedan eller kontakta oss för mer information.

Våra luftrenare

EN FÖRSKOLA BERÄTTAR MER

Anneli på Skogsviolens förskola i Enköping har våra luftrenare sedan 2 år tillbaka och har märkt en betydlig skillnad. Barnen är ute ofta och får i sig naturliga partiklar, när de är inomhus har vi dock minskad andelen virus och andra ohälsosamma partiklar genom luftrening.

Anneli Wilhelmsson

Skogsviolens förskola

På Skogsviolens förskola i Enköping jobbar Anneli och Helena tillsammans med 4 pedagoger och 26 barn. Under hösten 2016 efter att luftrenare hade installerats hade förskolan endast 1 sjukdag i veckan (tidigare 2-3) och pedagogerna var inte hemma för sjukdom under en enda dag. Visst låter det otroligt? Grunden till detta är kanske inte bara renare luft men ”-visst är det en stor bidragande faktor” säger Anneli. Anneli berättar även att de nya barnen har hållt sig friskare under inskolningen. För första gången någonsin så blev inte ett enda nyinskolat barn sjukt under inskolningen efter att luftrenarna installerats.