Vilka är vi?

Branova Nordic AB är en generalagentur för luftrenare och andra typer av luftvårdsprodukter. Huvudkontoret ligger i Enköping och vi jobbar med kunder och återförsäljare i hela skandinavien

Vanliga frågor

Få svar på de vanligaste frågorna

Varför ska vi ha luftrenare när vår ventilation tar hand om problemet?

Nej det gör inte det. Ventilation är till för att tillföra syresatt luft utifrån. De filter som sitter i de vanliga ventilationsanläggningarna är grova och till för att skydda ventilationsanläggningen snarare än att rena din luft. I värsta fall om du tex bor i trafikerade områden tillför ventilationen mer luftföroreningar än den ventilerar ut.

Därför behövs kombinationen med luftrenare för att få ett både friskt och rent inomhusklimat.

Finns det risk för att luftrenare bildar ozon?

Ja en del luftrenare gör det. Ozonrenare ärbrai saneringssamanhang men inte lämpliga i hemm och på arbetsplatser. Alla våra luftrenare är garanterat ozonfria.

Hur ofta behöver man byta filter?

Det är en svår fråga att svara på för det beror på hur smutsig miljö du har. Normalt gällande luftrenare för hemmabruk gäller för de flesta luftrenare att man byter ca 1 gång per år. Men det beror också på filterkapacitet och hur mycket luft som luftrenaren omsätter per timma. Ju större filter ju mer sällan behöver du byta filter.

Vad tar en luftrenare bort?

Det beror på vilka filter som sitter i.

 

Hepa filter, ionisering och uv tar bort damm, pollen, partiklar (många hepa-filter tar bort partiklar ner till 0,1 – 0,3 mikrometer) virus, bakterier.

 

Kolfilter tar bort lukter, avgaser och andra gaser, flyktiga organisaka ämnen och en del kemikalier.

Vilket damm är farligast?

Generellt gäller att små dammpartiklar, mindre än 2,5 mikrometer är mest skadliga. De kallas respirabelt damm i motsats till inhalerbart damm som är större partiklar som fastnar i de övre luftvägarna och hostas upp. De små. Respirabla partiklarna kommer längst ut i lungornas alveoler, passerar ut i blodet å orsakar små mikroinflammationer som på sikt ökar risk flr både kronisk obstruktiv lungsjukdom, cancer, hjärt- kärlproblem och stroke. På kort sikt ökar risken för trötthet, huvudvärk, ögonirritationer och en allmän känsla av ofräsch innemiljö. Dessa problem är speciellt besvärande för astma och allergipatienter.

Vilka fördelar får jag av luftrenare? 

De är flera. De allra flesta av våra kunder vittnar om snabb förbättring av inomhusluften. Fördelarna är lite olika om frågan gäller hem och kontor eller om det gäller produktionslokaler inom tex trä och metall. För hem och kontor upplever du en fräsch och frisk luft. Du blir mindre trött fram på eftermiddagen och du ökar förutsättningar för undgå risk för ohälsa. Du minskar smittspridning av virus å bakterier och kan därmed undgå att bli smittad om någon i din närhet är tex förkyld. Du behöver inte damma lika ofta och teknisk utrustning som datorer, skrivare och tv-apparater utsätts för mindre mängd damm och därmed mindre slitage. För personer med allergi ger det en fristad och en del huvudvärk fram för allt längre fram på dagen kan reduceras med hjälp av luftrenare. Du ökar din kognitiva effekt (minne, perseption, uppmärksamhet, språk, problemlösning, abstrakt tänkande och beslutsfattande) med drygt 60%.

Så vinsterna är många i relation till den ringa investering det handlar om.

Branova

Tommy Einarö

VD & Försäljning

Tel: 070 870 47 21

tommy@branova.se

Fredric Hallberg

Thomas Sonesson

Affärsutveckling

Senaste nytt