Hoppa till innehållet
Branova Nordic ABBranova Nordic AB
KOPPLINGEN MELLAN DÅLIG LUFT OCH HUVUDVÄRK

KOPPLINGEN MELLAN DÅLIG LUFT OCH HUVUDVÄRK

Tillhör du dom som ofta får huvudvärk och känner dig trött och sliten på eftermiddagarna på jobbet?

Det är inte helt ovanligt att vissa människor upplever huvudvärk på eftermiddagarna på jobbet, en del kanske till och med varje dag.

Huvudvärk är ett vanligt symptom och kan ha många olika orsaker. Begynnande förkylning, dålig nattsömn, muskelspänningar, dåliga glasögon, dåligt arbetsljus, ja listan kan göras mycket längre än så.

Därför kanske man inte direkt tänker på vad själva orsaken är utan tyst accepterar problemet med att säga att det är bara så det är.

Har du funderat på att det också skulle kunna bero på partiklar i luften. Oren luft riskerar påverka kroppen och hälsan mer än vad som är önskvärt.

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns Landsting skriver 2017 att vanliga symptom vid dålig inomhusmiljö är bland annat, trötthet, koncentrations- och minnessvårigheter och huvudvärk

HJÄLPER INTE ATT VÄDRA

”Vi har dålig luft på grund av dålig ventilation men då brukar vi öppna fönstret å vädra”.

Det är en kommentar vi inte så sällan hör. När medarbetare upplever dålig luft tror de flesta att det är för lite syre i luften och öppnar fönstret.

För lite syre är det sällan. Om så skulle vara fallet har vi några minuter på oss att lämna lokalen innan hjärnan tar skada.  I lokaler med många personer kan höga halter av koldioxid naturligtvis uppfattas som att luften är kvalmig och då hjälper det ju att vädra eller tillföra ny syresatt luft via effektiv ventilation. Men Luften upplevs också många gånger dålig på grund av att den innehåller damm och partiklar. Då hjälper det inte hur mycket vi vädrar. Så länge partiklarna finns kvar, påverkas kroppen negativt. De partiklar som är mest skaldliga och påverkar vår hälsa mest är de som är så små att de inte syns.

Det är inte alltid kännt att många material i våra byggnader släpper partiklar av olika slag. Målarfärg, mattor, kläder, gardiner, kopieringsmaskiner, golvmaterial m.m. Inte bara i gamla byggnader. Kanske till och med mer i nybyggda kontor med nya material. Till detta kommer alla föroreningar från utomhusluften i form av avgaser och liknande när du vädrar. Så klart beroende på var din arbetsplats är belägen. Arbetsplatser i stadskärnor eller vid kraftigt trafikerade vägar är risken större att få in dålig utomhusluft vid vädring än annars.

BÅDE INDUSTRI OCH KONTOR ÄR DRABBADE

Industri och verkstadslokaler där det sker bearbetning av metaller, trä, kemikalier, papper med mera borde vara mer självklara när man tänker på partiklar, lukter och föroreningar i luften. Så är tyvärr inte alltid fallet.  Kontor och andra affärslokaler är inte alls lika självklara att koppla ihop med partiklar i luften men kan absolut vara drabbade. Även om det inte syns så finns ofta problemet och många av de kunder som köpt luftrenare vittnar om stor skillnad mot tidigare.

Ytterligare ett problem är att även halter av föroreningar som ligger under besluta gränsvärden kan påverka kroppen, hälsan och välbefinnandet negativt. Det finns det forskning som visar.

INGEN KOSTNAD UTAN EN INVESTERING

Så tillhör du dom som ofta får huvudvärk och känner dig trött på eftermiddagen, fundera på om det kan vara föroreningar i inomhusluften som är problemet. Det kan vara värt att ägna en tanke. Misstänker du det, prata med din arbetsgivare. Är du arbetsgivare och har personal som klagar på dålig luft. Tänk då inte bara vädra och ventilation. Det finns andra orsaker till problemet och enkla och kostnadseffektiva lösningar. Då får du personal som trivs och resultatet av det blir alltid till både medarbetarens och företagets fördel.

Lösning på problemet i industri- och verkstadslokaler: Luftrenare inom industri

Lösning på problemet i kontors-och affärslokaler: Luftrenare för kontor

Vagn 0

Din varukorg är för närvarande tom.

Börja shoppa