Hoppa till innehållet
Branova Nordic ABBranova Nordic AB
FÖRDELAR MED LUFTRENARE PÅ JOBBET

FÖRDELAR MED LUFTRENARE PÅ JOBBET

”Det är först när företaget bryr sig om medarbetaren som medarbetaren börjar bry sig om företaget”

Luftkvaliteten på arbetsplatser är av stor betydelse för både anställdas hälsa och företagets produktivitet. Att använda luftrenare i industrin och på andra arbetsplatser kan erbjuda flera fördelar som skapar en hälsosammare och mer behaglig inomhusklimat och arbetsmiljö. Nedan presenteras några viktiga fördelar med att ha luftrenare på jobbet:

Luftrenare förbättrar luftkvalitet: Luftrenare är utformade för att eliminera föroreningar som damm, pollen, mögelsporer, bakterier och andra partiklar som kan finnas i inomhusluften. Genom att minska dessa föroreningar kan luftrenare markant förbättra luftkvaliteten, vilket är särskilt viktigt för dem som lider av allergier eller astma.

Luftrenare minskar smittspridning: Genom att minska spridningen av luftburna bakterier och virus kan luftrenare bidra till att minska risken för att anställda blir sjuka. En bättre luftkvalitet kan leda till minskad sjukfrånvaro, vilket är fördelaktigt för både arbetsgivare och anställda.

Ökad produktivitet: En hälsosam och fräsch arbetsmiljö kan ha en direkt positiv effekt på anställdas prestanda och produktivitet. Minskad exponering för luftföroreningar kan leda till minskad trötthet, ökad koncentration och fokus, vilket i sin tur kan förbättra arbetsresultaten. En ökad koncentration leder också automatiskt till mindre risk för arbetsplatsolyckor.

Luftrenare skapar en behaglig arbetsmiljö som gör att personalen trivs: Luftrenare bidrar inte bara till att rena luften från skadliga partiklar utan kan också hjälpa till att avlägsna obehagliga luktämnen och kemikalier. En behaglig arbetsmiljö där luften är fräsch och ren kan öka trivseln och bidra till en mer positiv arbetsupplevelse. Inomhusklimatet påverkas positivt genom att luftrenare cirkulerar luften effektivt. Något som på sommaren bidrar till en känsla av sval luft och på vintern fördelar den varmluften mer jämnt i lokalen vilket ger ett behagligare inomhusklimat. Ökad trivsel får medarbetare att må bra. Mår man bra tenderar man prestera mer vilket leder till ökad produktivitet.

Luftrenare förbättrar för astma och allergipatienter: Luftvägssjukdomar som astma och andra andningsproblem kan förvärras av dålig luftkvalitet. Luftrenare kan spela en viktig roll i att minska dessa risker genom att filtrera bort partiklar och allergener som kan utlösa eller förvärra sådana sjukdomar.

Anpassningsbarhet till olika arbetsmiljöer: Luftrenare finns i olika modeller och storlekar för att passa olika arbetsmiljöer. Oavsett om det är en produktionslokal, ett kontor eller en gemensam arbetsyta kan det finnas lämpliga luftreningsalternativ för att uppfylla specifika behov och utrymmeskrav. Ofta ligger kontrollrum, fika- och lunchrum och omklädningsrum i nära anslutning till produktionslokalerna. Medarbetarna drar med sig damm och partiklar i kläder som sen cirkulerar i utrymme som medarbetaren felaktigt tror är en fristad från de mer förorenade produktionslokalerna. Luftrenare i hela värdekedjan ger en bättre arbetsmiljö totalt.

Miljömedvetenhet: Många moderna luftrenare är designade med hänsyn till energieffektivitet och miljöpåverkan. Genom att använda luftrenare som är utrustade med avancerade filterteknologier kan företag minska sin påverkan på miljön samtidigt som de skapar en sundare arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis kan luftrenare på arbetsplatsen ge en rad fördelar. Genom att investera i luftrenare visar företag omsorg om sina anställdas hälsa och välbefinnande, samtidigt som de främjar en mer produktiv och trivsam arbetsplats. Nedan sammanfattas de fördelar som investering i luftrening ger utifrån olika perspektiv.

 • Ren och frisk arbetsmiljö
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Positiv arbetskultur och ökad trivsel ger bättre leverans
 • Mindre trötthet
 • Ökad koncentrations-förmåga
 • Minskad skaderisk
 • Fördelar vid rekrytering
 • Förbättrad mental hälsa
 • Stöd för personer med astma och allergi
 • Jämnare inomhusklimat
 • Mindre elförbrukning
 • Minskat behov av städning
 • Mindre slitage på teknisk utrustning och maskiner
 • Tar bort oönskade lukter
 • Ökad produktivitet
 • Mindre kostnader för sjukfrånvaro
 • Visar personalen att vi bryr oss
 • Tar vårt arbetsgivar-ansvar
Vagn 0

Din varukorg är för närvarande tom.

Börja shoppa