LUFTRENARE FÖR BYGG & RIVNING

Vi har luftrenare för byggarbetsplats och anslutande kontor och moduler.

Renare luft på en byggarbetsplats handlar om att skapa en hållbarhet för hela företaget, en hållbarhet för människorna som arbetar där. Genom att skapa en arbetsmiljö renad från partiklar som kvartsdamm, pollen, virus, förbränningspartiklar, mögelsporer, damm och lukter så ökar chanserna för välmående både för den enskilda individen och för företaget.

Rekommenderade luftrenare till byggarbetsplatsen

Luftrenare byggarbetsplats
FAITHER PROFESSIONAL 2000 – FÖR BYGGET

LÄTT, KOMPAKT & TÅLIG

Tillverkad i ett stycke rotationsgjutenplast, vilket ger den ett robust, lätt och tåligt skal som inte ger vika.

LÄTT ATT PLACERA
Luftrenaren kan placeras åt 2 håll under drift, med utloppet åt sida eller uppåt. Det går även att stapla 2 luftrenare på varandra för dubbel effekt.

LÄTT ATT HANTERA
Den kan under transport eller lagring enkelt staplas, antingen liggandes eller ståendes. Skyddslock medföljer.

ENKEL KONTROLL
Styr luftrenaren steglöst och bestäm själv läge på fläkten. Kontrollpanelen innehåller även dubbla eluttag, filterindikator, ampere- och tidsmätare.

BRA FILTRERING
Som standard medföljer Förfilter/Grovfilter (G4) samt en 78 mm HEPA-kasett med aktivt kol inbäddat i kasetten.

Luftrenare till byggkontoret och modulen

Undersökningar visar att luften på kontoret eller modulen intill en byggarbetsplats många gånger kan ha sämre luft än inne på själva byggarbetsplatsen, luften kan vara fylld med mycket fint damm, kvartsdamm och andra föroreningar som personal, ventilation och öppna dörrar/fönster släpper in. Med en LIFA luftrenare så minimeras antalet farliga partiklar och dessutom ökar en ren och hälsosam luft produktiviteten och tar bort symptom som trötthet och huvudvärk som många gånger är ett besvär som dålig luft är orsaken till.
Luftrenare kvartsdamm
Kvartsdamm

En hälsofara inom byggindustrin

Kvartsdamm är en av de farliga partiklar som inte kan ses med det blotta ögat. 80% av de som idag exponeras för kvartsdamm arbetar inom byggindustrin.

Det kan ta upp till 30 år innan vissa symptom utvecklas så se till att skydda er i tid.

Alla våra luftrenare filtrerar bort kvartsdamm.

Kontakta oss gällande luftrening

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.