Hoppa till innehållet
Branova Nordic ABBranova Nordic AB
SKILLNAD VENTILATION OCH LUFTRENING

SKILLNAD VENTILATION OCH LUFTRENING

”Vi behöver inte luftrening för vi har så bra ventilation….”

…är en vanlig missuppfattning. Luftrening och ventilation är två olika begrepp som relaterar till hantering och förbättring av luftkvaliteten, men de har olika fokus och funktion.

VENTILATION

Ventilation syftar till att cirkulera och utbyta luft i ett utrymme för att avlägsna koldioxid, större luftföroreningar, fukt och andra oönskade ämnen samt för att tillföra frisk luft.

Huvudsyftet med ventilation är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö genom att förnya luften. Vanliga ventilationsmetoder inkluderar naturlig ventilation (genom fönster och dörrar) och mekanisk ventilation (med användning av fläktar och ventilationssystem).

Ventilationen transporterar ut en ringa del av de föroreningar som finns i lokalen. Främst är det då större partiklar. Det finns även filter i ventilationsanläggningar som tar de större partiklarna som annars skulle ge onödigt slitage på fläktanordningen i ventilationssystemet men de tar oftast inte de små partiklarna som är de som är mest skadliga för hälsan. För att hantera det krävs luftrening.

LUFTRENING

Luftrening fokuserar på att avlägsna specifika partiklar, gaser, eller mikroorganismer från luften för att förbättra dess kvalitet. Det är de små partiklarna, PM 2,5 (2,5 mikrometer eller mindre) som är mest skadliga. Så små partiklar kommer ner i våra lungor, ut i alveolerna där de passerar ut i blodet och orsakar små mikroinflammationer som på sikt ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, stroke och cancer. För att hantera dessa partiklar krävs luftrening.

En luftrenare är en enhet som används för att filtrera eller rena luften genom att fånga upp dessa små partiklar som damm, pollen, mögelsporer och andra luftburna föroreningar.

Luftrenare kan använda olika tekniker som mekanisk filtrering, elektrostatiska metoder, jonisering eller kemisk adsorption för att avlägsna olika typer av föroreningar från luften. Många föredrar den mekaniska filtertekniken eftersom den alltid är garanterat ozonfri och att partiklarna fastnar i de filter som finns i luftrenaren.

Sammanfattningsvis kan man säga att ventilation är en bredare term som handlar om att cirkulera och utbyta luft för att förnya den inomhus (tillföra nytt syre), medan luftrening är en specifik åtgärd för att avlägsna föroreningar och förbättra luftkvaliteten genom olika tekniker och filter.

KOMBINATIONEN ÄR BÄST

För att skapa en optimal inomhusmiljö är kombinationen bra ventilation och effektiv luftrening det allra bästa. Då får man både fräsch och frisk luft i kombination med ren och hälsosam luft för allas bästa.

Vagn 0

Din varukorg är för närvarande tom.

Börja shoppa