luftrenare för Industri och kontor - Ren luft och Bra inomhusklimat

Vi andas in och ut ca 20 000 gånger dagligen – vi omsätter 12 kubik-meter liter luft i våra lungor per dygn. En kubikmeter luft kan innehålla upp till 20 miljoner partiklar! Många av dem påverkar din hälsa på kort och långsikt. Vi erbjuder luftrenare för hela värdekedjan, från tillverkning via omklädningsrum, lunchrum till kontor.

Våra medarbetare ska få andas ren luft. Med luftrenaren där inne så blev luften mycket klarare, lättare och andas och inga starka dofter. När vi väl gjorde jobb där inne så tog luftrenaren hand om det. Väldigt stor skillnad i deras arbete.

Anna Klasson, Lugnets plantskola

2st Faither 2000 i produktionshallar

Bra mot pollen


Perfekta luftrenare som drastiskt minskar dina allergiproblem.

Många har det svårt under pollensäsong. I vissa fall och för vissa pollentyper kan den starta redan i februari och sträcka sig en bra bit in på förhösten. De vanligaste pollensorterna kommer från våra lövträd men även från gräs och gråbo. Att så många reagerar beror på att flera av dessa sorter förekommer periodvis i höga koncentrationer både ute och inomhus. Då kan luftrenare verkligen göra skillnad. Både hemma och på arbetsplatsen. Vi har flera kunder som vittnar om hur mycket bättre de blivit sedan de skaffade luftrenare. Många sätter den i sovrummet. Vi har också luftrenare för bilen. På jobbet kan du ha en på kontoret eller på den arbetsplats du befinner dig på. ”Morfar, jag har inte nyst en enda morgon sen du köpte min luftrenare” Rasmus 10 år, Uppsala


Läs mer

Minskad sjukfrånvaro


Ren luft bidrar krafigt till lägre sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Eftersom våra luftrenare tar partiklar ner till virus storlek så elimineras både virus och bakterier. De fastnar i luftrenarens HEPA-filter. Vi testade våra luftrenare på en förskola i Enköping under 6 månader. Sjukfrånvaron sjönk med 50% hos barnen. Ingen i personalen var sjuk under samma period. Du kan minska smittspridning både hemma och på din arbetsplats med effektiv luftrening.


Läs mer

Mindre partiklar i luften


Ren luft ökar både din effektivitet och din kognitiva förmåga.

Enligt en studie på Harward School of Helath kan man se att man förbättrar sin kognitiva förmåga (hjärnans funktion kopplat till nio olika arbetsuppgifter) med 61%. För vissa områden såsom krishantering, strategiskt arbete och informationsutnyttjande ökade förmågan med mellan 97 och 183%. Man kan ju nästan säga att man blir smartare när man andas ren luft. Dessutom anser WHO att partiklar mindre än 2,5mikrometer är en av vår tids största hälsoproblem. Dessa partiklar finns oftast i högre koncentrationer i inomhusluft än utomhus. På sikt ökar de risken för hjärt- kärlsjukdom, stroke och cancer.


Läs mer

Hitta lösningen för just din arbetsplats

Luftrenare till

KONTOR OCH BUTIK

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att skapa bättre inomhusmiljö. Vi har med våra produkter sänkt sjukfrånvaron och hjälpt till att ta bort problem med allergier och allmänt dålig luft på kontor.

 

Luftrenare till

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Flera skolor har genom oss eller våra återförsäljare installerat våra LIFA produkter som hjälper till att ta bort lukter och skapa allergivänligare rum för de känsliga. Vilket även är uppskattat under pollenperioder.

Luftrenare till

BYGGARBETSPLATSER

Kvartsdamm och andra farliga partiklar är något som finns på de flesta byggarbetsplatserna. Genom vår flexibla luftrenare Faither renar vi luften på stora ytor på nybyggnationer, vid renovering eller sanering.

Luftrenare till

INDUSTRI OCH VERKSTAD

Tack vare vår flexibla luftrenare Faither har vi även fått möjligheten att rena luften på många verkstäder runt om i Sverige. Vi kan även skräddarsy lösningar till svets/lödningsarbeten och andra tunga arbeten.

Luftrenare till

VÅRD OCH OMSORG

I vården hjälper luftrenare framförallt att ta bort ovälkomna partiklar som kan ställa till det för både de som får hjälp och personalen som hjälper dem. Vi skapar en hälsosammare och säkrare miljö.

Luftrenare till

FRISÖR OCH SALONG

Många frisörer och andra professionella som jobbar på salong utsätts dagligen för kemikalier, bakterier och lukter. Med våra luftrenare skapar vi en bättre arbets- och kundmiljö.

Luftrenare till

STALL

Stall och liknande lokaler är ofta hårt utsatta för lukter, bakterier och det förekommer även virus som kan skada djur och personal. Med rätt lösning kan man reducera riskerna och lukterna för människa och djur.

Luftrenare till

HEM OCH FASTIGHETER

Vi har hjälpt flera privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att skapa bättre inomhusmiljöer. Det kan handla om allergier, luktproblem eller andra partikel eller kemikaliska problem.

Varför luftrenare på arbetsplatsen?

Många av oss tillbringar mer än 90 % av tiden inomhus. Du påverkas alltid av den luft du andas. ”Den mänskliga rättigheten att ha ett hälsosamt inomhusklimat inkluderar rätten att andas friskluft”. Hjälp hälsan på traven genom att införskaffa en beprövad luftrenare  på arbetsplatsen. Många som har luftrenare på jobbet skaffar också luftrenare hemma.

WHO anser att föroreningar är ett av de största hoten mot globala hållbarhetsmål gällande människors hälsa. Då pratar vi inte bara de stora utsläpp industrin står för. Vi pratar också småpartiklar, mindre än 2,5 mikrometer som finns i för höga koncentrationer omkring oss varje dag.

LUFTKVALITÈ & HÄLSA

Hälsosam och ren luft är en grundläggande faktor för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det finns ett klart samband mellan Inhalerbart och respirabelt damm och ohälsa. En del ämnen i industrin påverkar både lungkapacitet och ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom. Arbetsmiljölagen säger tydligt arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa.

REN LUFT ÖKAR PRODUKTIVITETEN

Forskningsstudier från bland annat Harvard University visar att vår produktivitet och vår förmåga att hantera situationer blir mycket bättre om vi arbetar i ett rum där luft-kvalitén är bra och renad från föroreningar. Både på lång och kort sikt. Vi tappar upp till 12% produktivitet om medarbetarna upplever dålig luft på arbetsplatsen. Ren luft ökar dessutom trivseln vilket alltid medför ökad prestation och bättre attityd.

MINSKAD SJUKFRÅNVARO

Med hjälp av en luftrenare kan vi minska sjukfrånvaron på en arbetsplats – upp till 15% av alla sjukskrivningar är kopplade direkt till luften på arbetsplatsen. En luftrenare minskar även risken för svårare sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.