Luftrenare för stall

För friskare och piggare hästar och skötare. Tar bort damm & allergiämnen.

Vi har luftrenare för stall, torkrum och andra lokaler med upplevda problem. Med rätt produkter reduceras lukter, partiklar och gaser vilken minskar hästars andningsproblem, det minskar även spridningsrisk och besvär av andra luftburna sjukdomar genom att neutralisera virus och bakterier i området. 

Rekommenderade luftrenare för stall

Luftrenare för stall
BÄTTRE LUFT FÖR HÄSTAR

Hästar behöver andas ren och frisk luft även i stallet.

I luften i stallet sprids bakterier, virus och mögelsporer lätt och ökar risken för smittospridning och dåliga lukter. Luften i stallet påverkas även av gödsel och urin där gaser som ammoniak och andra gödselgaser bildas, dessa gaser är skadliga för slemhinnorna i hästens luftvägar. Men besvär från partiklar kan lindras med rätt lösning.
FÖREBYGGA OCH BEHANDLA

Både stora och små skadliga partiklar påverkar hästens hälsa.

Dammet i stall består oftast av så stora partiklar så att man ibland kan se dom, dessa fastnar ofta i den övre delen av luftvägarna och kan även de vara besvärliga men det är dom små partiklarna, som vi inte kan se som är mest skadliga, som virus, bakterier, gaser och allergener.
Virus och bakterier kan vara så små att de till och med kan ta sig igenom lungorna och orsaka större problem i kroppen men många gånger drabbas hästen av luftvägsproblem, dessa är ofta svåra att upptäcka i tid, de upptäckts först när hästens prestanda och
andningsupptagning försämras. Med rätt luftrenare kan problemen både minska och motverkas.

Luftrenare för stall tar bort damm & allergiämnen
REKOMMENDERADE LUFTRENARE

1 av 3 hästar tros lida av andningsstörningar.

Den stora orsaken bakom detta problem är pga ett dåligt inomhusklimat. De vanligaste sjukdomarna är RAO (återkommande luftvägsobstruktion) som också går under namn som emfysem, astma, KOL och kronisk hosta. Detta är en allergi mot inhaleradedammpartiklar (mögelsporer, hö, och andra allergener) som skapar en inflammation i de nedre luftvägarna. Som ofta visar sig genom en försämrad prestanda och kronisk hosta och rinnande näsa. IAD är en annan sjukdom som man oftast ser hos yngre tävlingshästar, studier i USA har visat att så många som 20-80% lider av IAD. De flesta forskar är överens om att både RAO och IAD orsakas av att hästen är överkänslig mot något i dess miljö, t ex organiskt damm, mögelsporer som finns i hö och halm. Man misstänker också att IAD kan övergå till RAO när hästen blir äldre. 

Behandling och prognos
Som behandling för ovanstående sjukdomar som orsakas av allergiska reaktioner är att ändra hästens miljö, vilket minskar risken för att drabbas av besvär igen.

SKAPA EN RENARE MILJÖ MED VÅRA LÖSNINGAR

Luftrenaren tar bort allergener som orsakar problem i luftvägar och i kroppen på hästarna, den tar även bort pollen, kemikalier, damm, avfällningar, bakterier, virus och lukter,

TILL STALL OCH TORKRUM
Till dessa miljöer rekommenderar vi vår luftrenare RAS-60 som eliminerar partiklar och lukter där den är uppsatt.

TILL OMKRING LIGGANDE MILJÖER
Vi har även luftrenare till kontor och omklädningsrum i intill liggande lokaler som tar bort lukter och partilklar. LIFA 352 samt LIFA 502.

Kontakta oss gällande luftrening

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.