SNE FAP VBO

sne_fap_vbo

SNE FAP VBO ÄR ETT FOTKATALYTISKT SYSTEM SOM ÄR ENKEL ATT MONTERA I UTLOPPSKANALER I VENTILATIONSSYSTEMET.

Det bryter ner lukter och flyktiga partiklar med hjälp av två UV/fotokatalytiska celler. FAP VBO serien använder samma patenterade UV/fotokatalytisk MCI teknik som FAP modellerna (läs mer om SNE produkter här), men i en mer aggressiv form, i vilken skadliga ämnen bryts ner snabbare. Eftersom dessa produkter är utvecklade för utloppskanaler kan de också producera ozon som bryter ner lukter och gaser.
Detta kommer inte bara att ta bort lukter utan även eliminera partiklar som är direkt skadliga mot hälsan.

FAP VBO kan i kombination med ett oljedimfilter även filtrera bort oljedimma i fettrika miljöer. Denna teknik är också mycket effektiv mot mikroorganismer såsom bakterier, virus och mögel, vilket gör produkten lämplig för sterilisering av luft i frånlufts- och i luftbehandlingssystem.

Olika typer av fotokatalys används för att uppnå olika typer av effekter.

FAP VBO finns i följande versioner:

Modell Luftväxlings
område
UV Cell Watt
FAP-VBO-300DZ < 1.000 m³/h 2x 287mm 2x 12W
FAP-VBO-500DZ 1.000- 2.500 m³/h 2x 356mm 2x 15W
FAP-VBO-600DZ 2.500 – 3.500 m³/h 2x 436mm 2x 20W
FAP-VBO-700DZ 3.500 – 4.500 m³/h 2x 540mm 2x 25W

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om detta system.