SNE CAP

sne-cap

 

SNE-CAP STERILISERINGSSYSTEM RENAR LUFTEN FRÅN FLYKTIGA ÄMNEN, LUKTER OCH MIKROORGANISMER SÅSOM BAKTERIER, VIRUS OCH MÖGEL.

 

Enheten har utvecklats för användning i ventilationssystem (HVAC system) för luftbehandlingsaggregat, balanserad, såsom kylnings- och ventilationssystem. Sådana system inkluderar långa kanaler där uteluft och cirkulerad luft flödar igenom filtersystem. Dessa villkor är en utmärkt grogrund för föroreningar såsom mikroorganismer.

Med hjälp av ultraviolett ljus tillsammans med foto-katalys, dödas mikroorganismerna i luften av och oönskade lukter och flyktiga ämnen oxideras. Den teknik som används är utvecklad och patenterad av SNE.

Optimal placering i ett luftkonditioneringssystem på sugsidan av luft, som dras från rummen, eftersom flyktiga ämnen, mikroorganismer och lukter neutraliseras på detta sätt innan återcirkulation i luftbehandlingssystemet. I andra system och liknande för luftbehandling kan enheten användas för effektiv rengöring av luften med annan placering.

CAP rengöringssystem för luft finns i olika modeller och kan anpassas, beroende på omständigheter och ytor som ska behandlas samt aktuellt luftflöde.

I tabellen nedan finner ni de olika modellerna och dess egenskaper.

Modell För lokalyta För luftväxlingsområde UV cell Effekt (Watt)
CAP-20H 10 – 20 m² 400 – 600 m³/timme 1x  127mm <5W
CAP-40H 20 – 40 m² 600 – 800 m³/timme 1x  127mm <5W
CAP-60H 40 – 60 m² 800 – 1.000 m³/timme 1x  127mm <5W
CAP-80H 60 – 80 m² 1.000 – 2.000 m³/timme 1x  127mm <5W
CAP-100H 80 – 150 m² 2.000 – 4.000 m³/timme 1x  287mm <12W