Hale Air Sense högpresterande Luftkvalitetsmätare

4 499 kr
Skatt ingår.

Märke: Hale Air

Hale Air Sense högpresterande luftkvalitetsmätare

Med sin högkvalitativa luftkvalitetsmätare mäter HALE AIR SENSE luftkvaliteten mycket exakt på fem olika aspekter; temperatur, relativ luftfuktighet, CO2 (koldioxid), TVOC (kolväten) och PM (partiklar). Allt detta görs med komponenter av hög kvalitet.

Till exempel mäts partiklar i enheterna 0,3 PM, 0,5 PM, 1,0 PM, 2,5 PM och 10 PM och gränsvärden anges när luften är bra eller dålig. Med CO2 indikerar färgindikeringar grön, orange eller röd även på sensorn när ventilation behövs.

Användarvänlig övervakning av luftkvaliteten

AIR SENSE är ansluten till ett 2,4 GHz-nätverk via WiFi. Installationen är mycket enkel och lätt att utföra. Sensorn tilldelas sedan ett förskapat utrymme i HALE-molnplattformen. Övervakningsfunktionen låter dig analysera all data över längre perioder på din mobil eller dator.

Klarna
Maestro
Mastercard
Visa
Detaljer

Vikten av insikt om luftkvalitet i hemmet eller på jobbet

Genom att titta på luftens kvalitet på olika platser och utrymmen kan vi bättre bedöma miljön som omger oss. Genom att periodvis mäta luftkvaliteten på olika platser och rum kan vi få en god inblick i hur ren luften i miljön är.

Med hjälp av dessa data kan vi säkerställa att vår miljö förblir så ren och hälsosam som möjligt. Vid behov kan vi vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. På så sätt kan vi se till att ingen i vår miljö behöver ta itu med de skadliga effekterna av dålig luftkvalitet.

Det är viktigt att övervaka luftkvaliteten i vårt hem (eller arbetsmiljö). En partikelmätare hjälper till att mäta luftkvaliteten och optimera luftkvaliteten i olika rum. Om du installerar en partikelmätare vill du vara säker på att du väljer rätt plats för den. Till exempel en plats där det inte finns något luftflöde, till exempel nära en dörr eller ett fönster. På så sätt får du en mer exakt och tillförlitlig mätning.

Regelbundna mätningar ger dig en god uppfattning om luftkvaliteten i ditt utrymme, vilket ger dig flexibilitet när som helst. HALE Air Sense gör kontinuerligt högkvalitativa mätningar så att du alltid kan göra rätt val när det gäller justering av luftkvalitet och boendemiljö.


Professionella partikelmätningar

Partiklar är ett samlingsnamn för de små partiklarna i luften. Den är osynlig för blotta ögat, men den här partikelmätaren tar upp allt.

Nästan all mänsklig verksamhet producerar partiklar. Ju mindre partikel, desto mer skadlig för hälsan. PM 1 (partiklar) avser ultrafint damm. Ultrafina partiklar hamnar i lungorna och är extra skadliga för barn och vuxna med lungsjukdomar.

WHO:s rekommenderade värden för partiklar i hemmet eller andra utrymmen är PM10 är 45 μg/m3 och för PM2.5 är detta 15 μg/m3. Dessa värden och luftens övergripande kvalitet visas naturligtvis i HALE CLOUD-appen.

Vi kan övervaka luftkvaliteten med damm- och partikelmätare. Mätarna kan ge oss olika uppgifter, bland annat luftkvalitet, mängden damm och partiklar i luften samt temperaturen.

Att övervaka luftkvaliteten är viktigt eftersom det hjälper oss att skydda människors hälsa och välbefinnande. Det kan också hjälpa oss att förhindra de skadliga effekterna av luftföroreningar.

Damm- och partikelmätare är speciellt utformade för att mäta luftkvaliteten i området. De kan användas för att mäta luftkvalitetsnivåer i olika miljöer, vilket ger oss en bättre grund för att förstå hur man kan förbättra luften.

Professionell relativ fuktighetsmätare

Detta är procentandelen av den maximala mängden vattenånga som luften innehåller vid den givna temperaturen och lufttrycket. En procentandel mellan 40% - 60% är idealiskt, men också för virusinaktivering.

För mycket luftfuktighet kan göra att mögel bildas. För låg luftfuktighet (torr luft) är ogynnsamt för tillståndet hos slemhinnor, ögon, näsa, svalg och hud. Det kan också leda till minskad motståndskraft mot infektioner.

Dessutom påverkar torr luft även material som trägolv, instrument och konstverk. Växter växer och håller sig bättre i frisk luftfuktighet.

Professionell TVOC-mätare

Denna högkvalitativa mätare kan till och med mäta TVOC. TOVC är ett samlingsnamn för en grupp kolväten som lätt avdunstar (Total Volatile Organic Compounds). Dessa kemikalier finns bland annat i byggmaterial, rengöringsmedel och färg. Kortvarig exponering orsakar irritation av ögon och slemhinnor. Vid höga koncentrationer kan hälsoeffekter på organ inte uteslutas. Ett värde under 500 PPB (parts per billion) är idealiskt. Värden över 1000 PPB måste undvikas.

Högkvalitativ temperatursensor

Den idealiska inomhustemperaturen är mellan 18 och 24 grader. Relativ luftfuktighet påverkar den upplevda temperaturen i ett rum. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten (i hemmet eller på arbetsplatsen) mellan 40% - 60% vintertid kan du spara på energiräkningen genom att ställa in termostaten en grad lägre. Tack vare den högkvalitativa temperatursensorn kan du lita till 100 % på temperaturvisningen i HALE CLOUD-appen.

Läs mer om detta på Wikipedia

Ständiga professionella CO2-mätningar

Koldioxid (CO2) är en gas som finns naturligt i atmosfären. CO2-halten uttrycks i PPM (parts per million). Ett överskott av CO2 tränger undan syreupptaget i vår kropp. Som ett resultat går kroppen över till lägre energiförbrukning, vilket leder till trötthet, huvudvärk och förlust av koncentration.

Den ideala koncentrationen av C02 i luften är 400 till 800 ppm och gränsvärdet är satt till 1200 ppm.

Vad gör en bra luftkvalitetsmätare?

En bra luftkvalitetsmätare är utformad för att mäta ett brett spektrum av luftföroreningar. Det finns många olika modeller på marknaden, HALE Air Sense gör det möjligt att kartlägga alla dessa mått hemma eller till exempel på kontoret med stor lätthet.

HALE-luftsensorn erbjuder flera högprecisionsmätningar så att mätningarna är mycket tillförlitliga. Den har ett brett utbud av mätmöjligheter och är lämplig för att mäta en mängd olika ämnen, denna luftkvalitetsmätare mäter partiklar, formaldehyd, lösliga organiska föreningar, ozon, kväveoxid och koldioxid.

Till råga på allt har den förlängd batteritid och är väldigt enkel att använda. Alla dessa fördelar gör HALE Air Sense idealisk för användare som letar efter en pålitlig, exakt och lättanvänd luftkvalitetsmätare.

Vad skiljer HALE Air Sense från andra luftkvalitetsmätare?

HALE Air Sense är en exceptionell produkt i världen av luftkvalitetsmätare. Den är utformad för att enkelt kunna installeras på olika platser och platser för att ge fullständig information om luftkvalitet i olika storlekar och skalor. Det är därför fullt möjligt att låta flera HALE Air Sense luftkvalitetsmätare kommunicera med varandra via HALE CLOUD-appen.

Ytterligare en stor fördel med HALE Air Sense är att den kommunicerar med klimatanläggningen i rummet. Tänk till exempel HALE 60DWC luftfuktare.

HALE Air Sense har en unik förmåga att ge en mer exakt luftkvalitetsmätning. Med hjälp av flera sensorer kan HALE Air Sense luftkvalitetsmätare samla in data om luftkvalitetsindex 24/7 och ge värdefulla studiedata till lokala myndigheter. Denna funktion i kombination med enkel installation och olika konfigurationsalternativ gör HALE Air Sense unik och överlägsen andra luftkvalitetsmätare.

HALE Air Sense i kombination med HALE 60DWC

HALE 60DWC professionell luftfuktare styrs helt av den vidareutvecklade HALE CLOUD-appen. I HALE CLOUD-appen kan du se alla mätningar av mätaren i realtid och i det förflutna. Baserat på denna information kan du styra HALE 60DWC luftfuktare via appen. Detta säkerställer optimal luftfuktighet i ditt hem och/eller arbetsmiljö.

Teknisk data

Vikt (kg): 0,35
Kan användas professionellt: Ja
Sensorer: CO2, partiklar, luftfuktighet, temperatur, TVOC
Mått: 145 x 105 x 400 mm
Operativ system: Android, iOS
Strömkabelns längd: 1,5 m
Batteri: Nej
Spänning: 220V / 50Hz
Energiförbrukning: <5W
Certifiering: CE, ROHS, REACH, RÖD