Luftrenare på arbetsplatsen ger ren luft, ökad frisknärvaro och ökad produktivitet.

Vem som helst kan räkna ut vad minskad sjukfrånvaro, mer produktivitet och piggare personal gör med en arbetsplats. Det finns en enkel väg dit och det kallas luftrenare. Investera i luftrenare på arbetsplatsen och se skillnaden direkt!

Ökad frisknärvaro


”Jobbet blev min fristad tack vare luftrening” Luftrenare minskade medarbetares allergi

Ökad frisknärvaro på grund av en minskad smittspridning (Förskola minskade sjukfrånvaron bland barnen med 50% på 6 månader, ingen i personalen var sjuk samma period)

Smartare på jobbet


Personer som jobbar i lokaler med luftrening ökade sin kognitiva förmåga med 61%

Dubbelt så bra effekt av luftrening + god ventilation på arbetsuppgifter som: Krishantering, Strategiskt arbete, Informationsutnyttjande.

Ökad produktivitet


Om hälften av medarbetarna upplevde dålig luft minskade produktiviteten med nästan 12%.

Att kombinera ofta redan befintlig ventilation med luftrening är ingen kostnad utan en investering i ökad produktivitet och bättre lönsamhet.

Minskat slitage på teknisk utrustning


Ju mindre damm och partiklar som finns i arbetslokalen, ju mindre partiklar fastnar i teknisk utrustning. All teknisk utrustning håller längre i rena miljöer jämfört med förorenade miljöer.

Underlättar städning


En palett av tre åtgärder ger bästa resultatet för god inomhusmiljö, luftrening, ventilation, och städning. Genom en effektiv luftrening kommer all städning i form av dammsugning och damning att underlättas. Mindre damm lägger sig på utrustning, möbler, golv och andra ytor i arbetslokalen.

Ökad följsamhet till arbetsmiljölagen & arbetsmiljöverkets författningssamling


Luftrenare bidrar till att arbetsgivaren ökar följsamheten till arbetsmiljölagen kapitel 3 ,§2 formulering som säger att ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, 110§, Klimat och installationer Luftkvalitet säger att: ”Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt”.

Luftrenare på arbetsplatsen för ett bättre arbetsklimat och trivsel

Alla våra kunder som investerat i luftrenare på arbetsplatsen upplever stora förbättringar i arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och mindre symptom hos exempelvis pollenallergiker. Tar du emot kunder regelbundet så kan det även vara bra att minska smittspridningar. Fördelarna med luftrenare på jobbet är många.

Känn frisk luft när du arbetar

Känslan av att ha bra luftrenare på arbetsplatsen är skön. Det är lätt att andas, smittor minskar, man blir piggare, mindre allergiskt, behöver städa mindre och det känns fräschare. Kontakta oss för att mäte er luftkvalitet och få en offert på ren luft på jobbet.

Kontakta oss gällande luftrening

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.