LUFTRENARE INDUSTRI

Välj en luftrenare som är speciellt anpassad för industri- verkstads- och byggmiljö. Oberoende experter hävdar att filterteknik är bästa alternativet när det gäller att få bort damm, partiklar och föroreningar på arbetsplatsen för ett hälsosammare inomhusklimat. Det är viktigt att välja rätt filter och tekniker för att möta företagets specifika behov. Det kan skilja från arbetsplats till arbetsplats, beroende på vilka föroreningar som förekommer.

Löp luftrenare Offerförfrågan

ANNA KLASSON, LUGNETS PLANTSKOLA

"Våra medarbetare ska få andas ren luft. Med luftrenaren där inne så blev luften mycket klarare, lättare och andas och inga starka dofter. När vi väl gjorde jobb där inne så tog luftrenaren hand om det. Väldigt stor skillnad i deras arbete."

KÄNN FRISK LUFT NÄR DU ARBETAR

Känslan av att ha bra luft på arbetsplatsen är värdefull. Det är lätt att andas, smittrisken minskar, man blir piggare, mindre allergiskt, och det känns fräschare. Vi har luftrenare för både industri, verkstad och arbetsfordon. Kontakta oss för få en offert på vad din investering blir för en bra arbetsmiljö gällande ren luft.

Kontakta oss för offert

BRANOVA SERVICEPAKET

Det ska vara enkelt att få ren luft på jobbet! Branova erbjuder en möjlighet att teckna serviceavtal där du betalar för ett rent och hälsosamt inomhusklimat och vi tar hand om utrustning och service. Betala för funktion istället för att investera direkt och binda kapital.

I Servicepaket – Ren luft på jobbet ingår följande:

  • Arbetsplatsbesök och inspektion av tilltänkta lokaler
  • Dialog om åtgärdsförslag
  • Utrustning
  • Filter
  • Filterbyte och service
  • Full funktionsgaranti

Inomhusmiljöutredning och Utbildning

Vi erbjuder även inomhusmiljöutredning där vi gör mätningar före och efter installation av luftrenare där du får reda på både nivåer och typ av luftföroreningar.Det går också att lägga till en utbildning för personal, skyddsombud, ledning eller andra intressenter inom din arbetsplats.Vi tar hand om hela processen under avtalstiden och du säkrar en fullt fungerande luftrenarfunktion och hälsosamt inomhusklimat med bara en faktura i månaden.

VENTILATION ÄR BARA EN DEL AV EKVATIONEN

De flesta arbetsplatser har bra koll på ventilation och i stort sett alla företag inom industri, tillverkning och verkstad har bra ventilationsanläggningar. Det de flesta inte vet är att ventilationen inte klarar att eliminera de minsta och mest skadliga partiklar i luften. För det krävs en effektiv luftrening som komplement. Kombinationen bra luftrening och effektiv ventilation skapar den bästa och mest hälsosamma arbetsmiljön. Investeringen i luftrenare kommer att gynna både företaget och dess medarbetare på lång sikt.

Det ökar välbefinnandet hos medarbetarna och skapar en ökad trivsel som nästan alltid kan kopplas till bättre prestation. Minskar trötthet andra halvan av dagen och medarbetarna kan bibehålla en adekvat nivå av koncentration med ökad kvalitet på arbetet och minskad skaderisk. Får en arbetsmiljö som minskar risken för sjukskrivning. På sikt minskar också risken för hjärt-kärlproblem och för tidig död i hjärtinfarkt och stroke.

Vi jobbar med professionella luftrenare för produktionsmässiga arbetsplatser där det ofta förekommer ohälsosamma luftföroreningar. En vanlig kommentar efter våra besök är ”Det här var mer intressant än vi trodde från början” vilket oftast väcker ett intresse att titta vidare på lösningar för att få en inomhusmiljö som inte utsätter medarbetare för onödiga hälsorisker.

Många förlitar sig på ventilationen och kunskapen om ren luft kopplat till just luftrenare är tämligen ny och okänd inom industri och verkstad. Därför är det viktigt att du tar reda på hur förhållandena är på just din arbetsplats.

Kontakta oss så kommer vi ut och förklarar hur föroreningar och partiklar påverkar hälsa och prestation på jobbet i kombination med att bedöma ditt inomhusklimat. Det ger ett bra beslutsunderlag om luftrenare kompletterar dina behov för att få den bästa inomhusmiljön, både ute i tillverkningen, i kontrollrum, kontor omklädningsrum och lunchrum.

Fördelar med luftrenare

Ökad frisknärvaro

”Jobbet blev min fristad tack vare luftrening” Luftrenare minskar medarbetares allergi

Ökad frisknärvaro på grund av en minskad smittspridning

Smartare på jobbet

Personer som jobbar i lokaler med luftrening ökade sin krishantering med 97%

Strategiskt tänkande ökade med 183% pga luftrening - det minskar skaderisken

Ökad produktivitet

Om hälften av medarbetarna upplevde dålig luft minskade produktiviteten med nästan 12%.

Att kombinera ofta redan befintlig ventilation med luftrening är ingen kostnad utan en investering i ökad produktivitet och bättre lönsamhet.

Minska slitage på teknisk utrustning

Ju mindre damm och partiklar som finns i arbetslokalen, ju mindre partiklar fastnar i teknisk utrustning. All teknisk utrustning håller längre i rena miljöer jämfört med förorenade miljöer.

Underlättar städning

En palett av tre åtgärder ger bästa resultatet för god inomhusmiljö, luftrening, ventilation, och städning. Genom en effektiv luftrening kommer all städning i form av dammsugning och damning att underlättas. Mindre damm lägger sig på utrustning, möbler, golv och andra ytor i arbetslokalen.

Ökad följsamhet till arbetsmiljölagen

Luftrenare bidrar till att arbetsgivaren ökar följsamheten till arbetsmiljölagen kapitel 3 ,§2 formulering som säger att ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, 110§, Klimat och installationer Luftkvalitet säger att: ”Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt”.

TOTALLÖSNING FÖR LUFTRENARE - FÖR ETT BÄTTRE ARBETSKLIMAT OCH ÖKAD TRIVSEL

Vi är en av få som kan leverera luftrenare till hela din verksamhet. Allt från luftrenare till medarbetaren, kontoret, konferenslokalen, lunch- och fikarum, mottagningen, verkstaden, industri, avfallsutrymme och arbetsfordon. Fråga oss om en totallösning med luftrenare och tillbehör som passar just din verksamhet.

Alla våra kunder som investerat i luftrenare upplever stora förbättringar i arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och mindre symptom hos exempelvis pollenallergiker. Tar du emot kunder regelbundet så kan det även vara bra att minska smittspridningar.

Fördelarna med luftrenare på jobbet är många. Inte minst för ekonomisk hållbarhet i form av ökad produktivitet, effektivitet och högre prestationsförmåga

Se alla produkter

Anna Klasson

Bitr. Platschef Lugnets
Plantskola Skyddsombud

” Att ha bra arbetsmiljö är något vi värderar väldigt högt. Vår produktion påverkar luftkvalitén i våra lokaler och att personalen ska få andas ren luft är en självklarhet. Med flera luftrenare väl utplacerade, både i produktion och verkstad har vi nu minskat de föroreningar som blir vid arbete. Luften är klarare och renare och trivseln mycket bättre.”