Luftrenare industri

Vem som helst kan räkna ut vad minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och piggare personal gör med eresultatet. Det finns en enkel väg dit och det kallas luftrenare. Investera i luftrenare i tillverkningen, verkstaden eller andra arbetsplatser inom industrin och se skillnaden direkt!

Våra mest köpta luftrenare inom industrin:

Luftrenare Faither 2000
Luftrenare Faither 2000
17.496 kr exkl. moms(21.870 kr inkl. moms)
Kampanj
En proffsig produkt för både hem
och kontor till ett riktigt bra pris!
Lifa air LAX200 purifier
2.599 kr   2.990 kr

Känn frisk luft när du arbetar

Känslan av att ha bra luft på arbetsplatsen är värdefull. Det är lätt att andas, smittrisken minskar, man blir piggare, mindre allergiskt, och det känns fräschare. Vi har luftrenare för både industri, verkstad och arbetsfordon. Kontakta oss för få en offert på vad din investering blir för en bra arbetsmiljö gällande ren luft.

Ökad frisknärvaro


”Jobbet blev min fristad tack vare luftrening” Luftrenare minskar medarbetares allergi

Ökad frisknärvaro på grund av en minskad smittspridning

Smartare på jobbet


Personer som jobbar i lokaler med luftrening ökade sin krishantering med 97%

Strategiskt tänkande ökade med 183% pga luftrening - det minskar skaderisken

Ökad produktivitet


Om hälften av medarbetarna upplevde dålig luft minskade produktiviteten med nästan 12%.

Att kombinera ofta redan befintlig ventilation med luftrening är ingen kostnad utan en investering i ökad produktivitet och bättre lönsamhet.

Minskat slitage på teknisk utrustning


Ju mindre damm och partiklar som finns i arbetslokalen, ju mindre partiklar fastnar i teknisk utrustning. All teknisk utrustning håller längre i rena miljöer jämfört med förorenade miljöer.

Underlättar städning


En palett av tre åtgärder ger bästa resultatet för god inomhusmiljö, luftrening, ventilation, och städning. Genom en effektiv luftrening kommer all städning i form av dammsugning och damning att underlättas. Mindre damm lägger sig på utrustning, möbler, golv och andra ytor i arbetslokalen.

Ökad följsamhet till arbetsmiljölagen & arbetsmiljöverkets författningssamling


Luftrenare bidrar till att arbetsgivaren ökar följsamheten till arbetsmiljölagen kapitel 3 ,§2 formulering som säger att ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, 110§, Klimat och installationer Luftkvalitet säger att: ”Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt”.

Totallösning för luftrenare - för ett bättre arbetsklimat och ökad trivsel

Vi är en av få som kan leverera luftrenare till hela din verksamhet. Allt från luftrenare till medarbetaren, kontoret, konferenslokalen, lunch- och fikarum, mottagningen, verkstaden, industri, avfallsutrymme och arbetsfordon. Fråga oss om en totallösning med luftrenare och tillbehör som passar just din verksamhet.

Alla våra kunder som investerat i luftrenare upplever stora förbättringar i arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och mindre symptom hos exempelvis pollenallergiker. Tar du emot kunder regelbundet så kan det även vara bra att minska smittspridningar.

Fördelarna med luftrenare på jobbet är många. Inte minst för ekonomisk hållbarhet i form av ökad produktivitet, effektivitet och högre prestationsförmåga

Luftrenare för industri & verkstad

Luftrenare Faither 2000
Luftrenare Faither 2000
17.496 kr exkl. moms(21.870 kr inkl. moms)
Fotokatylisk luftrenare
SNE RAS-60H Fotokatalytisk Luftrenare
10.250 kr exkl. moms(12.813 kr inkl. moms)
Lifa Air LAF200 luftrenare fast monterad
16.492 kr exkl. moms(20.615 kr inkl. moms)

Filter

Förfilter Faither 2000
268 kr exkl. moms(335 kr inkl. moms)
Förfilter Faither 2000 – 10 pack
1.680 kr exkl. moms(2.100 kr inkl. moms)
HEPA – filter H13 med kol Faither 2000
2.100 kr exkl. moms(2.625 kr inkl. moms)
Faither Professional 2000
Förfilter Faither 2000 – 25 pack
3.708 kr exkl. moms(4.635 kr inkl. moms)

Tillbehör

Hjulsats till Faither 2000
1.680 kr exkl. moms(2.100 kr inkl. moms)