Luften vi andas – behövs luftrenare

Vi har förhållandevis ren luft i Sverige jämfört med många andra länder i världen. Problemet är att vi inte ser det som är farligt. Varför? Jo för att de mest skadliga partiklarna är så små så de är inte synliga för blotta ögat. Många kopplar i ihop luftföroreningar med utomhusluft. Men de små mest skadliga partiklarna finns ofta i höga koncentrationer även inomhus.
De frisätts från en rad olika material såsom målarfärg, byggnadsmaterial, mattor, tyger, rengöringsmedel, kopieringsmaskiner och många fler.

Ventilation eller luftrening

Men hur kan det vara så när vi har så bra ventilation i våra fastigheter. Anledningen är att ventilation och luftrening är två helt skilda saker. Ventilationen är främst till för att tillföra frisk, syresatt luft i fastigheten men också för att hålla eventuell fukt borta. Ventilationen har mycket liten effekt på att rena luften. De filter som sitter i ventilation i vanliga fastigheter är främst till för att skydda mekaniken i fläktsystemet mot onödigt slitage. För att komma åt de små partiklar som är mest hälsoskadliga krävs effektiv luftrening.

Mest skadliga

De mest skadliga partiklarna är så små som 2,5 mikrometer (PM2,5) och mindre. Större partiklar andas vi in och de retar övre luftvägarna och medför ofta att vi hostar ut dem. De mindre partiklarna går längst ut i alveolerna i lungorna och passerar sen ut i blodet. Där orsakar de små mikroinflammationer som ökar risken för hjärt- kärlsjukdom, stroke och cancer.

WHO har satt nya rekommendationer

Om vi mäter halter av föroreningar i Sverige som t.ex kväveoxid och partiklar är de lägre än miljökvalitetsnormen. Jämför vi istälet med WHO’s nya riktärden utsätts mer än 80% av Sveriges befolkning för halter som är över rekommenderade nivåer. Drygt 10% av befolkningen utsätts för halter av skadliga partiklar (PM2,5) som ligger över det. Det orsakar 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Varje dödsfall uppskattas motsvara 10 förlorade levnadsår. Ref: IVL, Svenska Miljöinstitutet, Umeå Universitet; 2019

Därför ska vi använda luftrenare

Om vi använder luftrenare skapar vi en bättre miljö i de lokaler vi vistas. Har du t.ex suttit i ett konferensrum i ett heldagsmöte i ett konferensrum vet du hur man brukar känna sig fram på eftermiddagen. Trött och hängig och ibland klipper det i ögonen. Det beror inte som många tror på syrebrist. Det beror nästan alltid på antalet partiklar i rummet. Mängden syre räcker alltid till, annars skulle vi inte kunna vistas i rummet över huvud taget. Genom att rena luften i rummet vi vistas i får vi i oss ren luft som håller hjärnan mer alert och vi håller fokus och skärpa på topp. Det finns till och med data som visar att förmågor som strategiskt tänkande, informationsutnyttjande och konflikthantering förbättras dramatiskt när vi andas ren luft.
Vill du få ett bättre arbetsklimat, piggare och effektivare personal och en arbetsmiljö som helt möter WHO’s rekommendationer gällande nivån av partiklar i luften så är luftrenare en bra och enkel lösning.