Köpvillkor

Du kan alltid känna dig trygg när du handlar från oss på branova.se

Nedanför kan du läsa de köp- och leveransvillkor som gäller när du köper varor och tjänster hos oss

Dessa köpvillkor gäller när du som konsument, hädanefter benämnd som ”kund”, gör en beställning på branova.se

För att komma i kontakt med vår kundtjänst kan du ringa 010 – 20 717 20 eller maila till info@branova.se

Avtalsparter:

Säljare:

branova.se ägs av det svenska bolaget Branova Nordic AB (559066-2879)

 • Företagsnamn: Branova Nordic AB
 • Adress: Myrangatan 15, 745 37, Enköping, Sverige
 • Tel. nr. 010 – 20 717 20

Köpare:

Köpare är den person som gör beställningen, hädanefter benämnd som ”kund”

Avtal och beställning

För att handla på branova.se ska du antingen vara myndig eller inneha målsmans tillåtelse att ingå avtal med branova.se
Beställningen är bindande så snart vi har mottagit kundens beställning på vår server. Var uppmärksam på att vid eventuella prisfel eller andra fel som ges av säljaren till kunden (via offert, hemsidan, eller på annat vis) och som är av sådan art att kunden insett, eller borde inse, att det förelåg ett fel, är säljaren inte bunden av avtalet. 

Kunden har alltid möjlighet att ångra köpet enligt gällande lagstiftning. Se punkt 4 i köpvillkoren. 

När vi mottagit din beställning kommer vi att bekräfta denna och automatiskt skicka en orderbekräftelse via e-post till den e-postadress kunden har uppgett. Läs noga igenom orderbekräftelsen. Skulle det vara oöverensstämmelser ber vi dig vänligast kontakta vår kundservice på telefon: 010 20 717 20 eller info@branova.se och uppge ordernummer.

Vi reserverar oss för: Prishöjningar, prisfel, valutaförändringar, avgiftsändringar, utsålda varor, restordrar och force majeure.

Betalning 

Hos oss kan du alltid handla – vi har öppet 24 timmar om dygnet i nätbutiken. Under korta perioder kan vissa delar av hemsidan dock vara otillgängliga på grund av underhåll eller utveckling. 

För att handla på branova.se ska du antingen vara myndig eller inneha målsmans tillåtelse att ingå avtal med branova.se

Beloppet för varorna dras först när varan/varorna har skickats från oss. 

Vi accepterar följande betalning

Hos oss kan du betala med Klarna.

Beloppet för varorna dras först när varan har skickats från oss. Priserna anges alltid i Svenska kronor.

Kvitto för mottagen beställning och orderbekräftelse

När du har beställt en vara mottager du först en kvittens via e-post på att vi har mottagit din beställning. Denna kvittens är inte ett bindande avtal utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Kvittensen kommer du därför att motta mycket snart efter att du genomfört ditt köp. När ordern är behandlad kommer du att få en beställningsbekräftelse via e-mail som innebär att köpet är godkänt och att varan är på väg. 

Leverans 

Leveranstider

 • 2-5 arbetsdagar – lagervaror
 • 4-10 arbetsdagar – Distanslager eller på lager hos tillverkaren
 • Specialbeställda varor – Kontakta oss för leveranstid

Vi erbjuder ett flertal leveransmöjligheter för att du ska kunna hitta det som passar dig bäst. Som utgångspunkt levereras lagervaror inom 2-5 vardagar.

Finns varan på tillverkarens lager eller på distanslager är den förväntade leveranstiden ca 4-10 vardagar om inget annat framgår av produktsidan. 

När din order blivit behandlad kommer du att få ett mejl med  spårningsnummer som du kan använda för att följa produktens väg till dig.
Standardleverans av varorna sker med Postnord på vardagar mellan kl. 07:00 och 17:00. 

Vi ber dig vänligast att undersöka förpackningen eller emballaget så att eventuella transportskador kan upptäckas redan vid leveransen. Om olyckan är framme och din vara har skadats under transporten, rekommenderar vi att du nekar mottagning av varan och kontaktar oss direkt. 

Om en leveransförsening mot förmodan skulle uppstå, eller om varan inte kommer in på lager som förväntat, meddelar vi dig detta via e-post.  

Du har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp bör ske skriftligen via e-post. Vi betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att skriftlig hävning inkommit. 

Om en leverans är försenad gör vi allt som står i vår makt för att påskynda processen och se till så att dina varor kommer fram till dig så fort som möjligt. Det kan hända att en leverans blir försenad på grund av att vår budfirma inte hållit avtalet de har med oss. Vi förbehåller oss därför rätten att friskriva oss från all ersättning och kompensation vid leveransförseningar. 

Leverans till icke brofasta öar

Vid leverans till öar utan fasta broar kan du behöva räkna med extra leveranstid eftersom varan endast kan levereras till färjeläget av vår chaufför. Bor du på en ö utan bro- eller vägförbindelse och ska beställa en produkt med leveransadress dit ber vi dig kontakta vår kundservice för att ta reda på det exakta priset för din leverans. 

Retur och ångerrätt

När du handlar hos oss har du 14 dagar returrätt. Det innebär att du alltid kan ångra ditt köp och returnera din vara till oss såvida varan du köpt inte har tagits i bruk. Du får självklart öppna förpackningen/emballaget och undersöka varan, men notera att du själv står för den eventuella värdeminskningen som kan uppkomma om varan hanterats på annat sätt än vad som kan anses nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och funktionssätt.

14 dagars ångerrätt

Är en varas värde förminskad, d.v.s. om varan blivit använd eller av andra orsaker inte kan betraktas som ny, har du hos branova.se ändå 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en annan av dig utsedd person (dock inte transportören) fått varan i fysisk besittning. 

Om ångerfristen löper ut på en lördag, eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag. Har du beställt flera varor i en och samma order som blivit levererade vid olika tidpunkter löper ångerfristen från och med den dag då du mottar den sista varan. 

Ångerrätten gäller dock endast för privatpersoner. 

Du kan också använda dig av ångerrätten genom att fylla ut ett formulär på Konsumentverkets hemsida. Se formuläret här.

Särskilt för näringsidkare

För näringsidkare gäller 6 månaders reklamationsrätt från fakturadatumet. Byte eller reparation medför inte att en ny 6-månaders reklamationsperiod påbörjas. Förutsatt att varan använts i förvärvsverksamhet kan reklamationsrätten bortfalla helt. 

Återbetalning

Vi betalar tillbaka köpesumman senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill ångra ditt köp.

Vi betalar inte tillbaka pengar för leveranstillval som uppbärning, installation eller bortforsling. 

Beloppet återbetalas alltid med samma betalningsmetod som du använde när du betalade ditt köp, om inget annat uttryckligen avtalats med dig. Har du till exempel använt ett VISA-kort vid köpet, blir pengarna återbetalade till samma VISA-kort. Du kommer inte under några omständigheter att erläggas ytterligare kostnader eller avgifter som följd av återbetalningen. 

För det fall att det vi inte har mottagit varan förbehåller vi oss rätten att hålla inne med betalningen tills vi mottagit varan eller dokumentation på att varan blivit returnerad. 

Notera: Du kan riskera att gå miste om delar av eller hela returbeloppet. Detta sker om varans värde är förminskat, vilket värderas utifrån följande förutsättningar:

 • Du har tagit varan i bruk och använt den. 
 • Varan har blivit skadad under tiden du hade ansvaret för den. 
 • Du har hanterat varan på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och funktionssätt. 
 • Du har inte följt de begränsningar i ångerrätten som följer av plombering, varans typ m.m.
   

Reklamation – om det är något fel på varan 

Vi säljer samtliga produkter med 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Det innebär att du kan få felaktiga varor reparerade eller utbytta, få pengarna tillbaka eller få ett prisavdrag, beroende på hur den individuella situationen ser ut. 

Detta kräver att reklamationen är berättigad, d.v.s. att felet inte uppstått som ett resultat av att du använt produkten felaktigt eller själva har orsakat skadan på produkten. Om det visar sig att det inte är något fel på varan måste du själv betala för reparationen eller servicebesöket. 

Kontakta oss inom skälig tid

Du kan reklamera fel i varan inom 36 månader från leveransdatumet genom att fylla i reklamationsformuläret. Vi ber dig att så detaljerat som möjligt, återge vad problemet är. Vi strävar efter att alltid hitta en tillfredsställande lösning på ditt problem. 

Notera: En reklamation måste göras inom en skälig tid efter att du upptäckt felet. Vid transportskador ska du kontakta oss senast inom 2 månader efter att du upptäckt felet. 

Villkor för garanti 

Garantin gäller endast för ursprungliga fabrikationsfel som anmäls till branova.se inom 2 månader efter att de upptäckts.

 • Garantin gäller inte om det uppstår problem med produkten efter kundens egen förändring av produktens funktion och utseende såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
 • Garantin gäller inte om du själv har installerat produkten trots att det på vår hemsida står att den ska installeras av en behörig elektriker.
 • Bevisbördan ligger hos säljaren de 6 första månaderna och hos köparen de 6 sista månaderna av garantitiden.
 • Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad. Om det visar sig vara ett fabrikationsfel erhåller kunden fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid felaktigheter, skador och dylikt som inte är fabrikationsfel och alltså uppstått av någon annan anledning ska betalas av köparen.

Villkor för reklamationsrätt

 • För att en reklamation ska gälla ska det upptäckta felet rapporteras till säljaren inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamerar du produkten inom två månader efter det att du upptäckt felet ska reklamationen alltid anses vara gjord i tid. 
 • När mer än 3 år fortlöpt efter köpet anses du ha förlorat din reklamationsrätt, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat.
 • En tillverkare har rätt att reparera en produkt 3 gånger för samma fel och 4 gånger för olika fel innan köparen har rätt till en ny produkt.
 • branova.se ersätter köparen för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation om det visar sig vara ett ursprungligt fabrikationsfel på produkten.
 • Om produkten är felaktig är renareliuft.se skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument (en företagskund) alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken kunden köpt produkten av branova.se


Återbetalning och fraktkostnader 

Om din reklamation är berättigad återbetalar vi självklart de fraktkostnader som uppkommit för dig i samband med att du returnerat varan. Är reklamationen inte berättigad måste du själv betala frakten – detta gäller även frakten tillbaka till dig efter undersökningen. Om servicepartnern avkräver en avgift från oss förbehåller vi oss rätten att avkräva betalning från dig för denna omkostnad.

Kom ihåg att alltid skicka tillbaka varan ordenligt förpackad, helst i originalförpackningen/emballaget, och se till att få ett kvitto på returen från transportören. Detta är mycket viktigt eftersom du själv bär ansvaret för varan tills vi mottar den på vårt lager. Därför rekommenderar vi att du sparar postkvitton, spårningsnummer och liknande. 

Transportskador 

Du ska alltid undersöka emballaget ordentligt när du tar emot din vara så att du kan upptäcka eventuella transportskador eller liknande redan vid leveransen. Om olyckan är framme och din vara tagit skada under transporten rekommenderar vi att du nekar mottagandet av varan och därefter kontaktar oss. Om emballaget är skadat vid leveransen men själva varen inte ser ut att ha tagit skada bör du be chauffören att notera detta på fraktsedeln.

Om det rör sig om dolda fel, alltså skador som inte kan konstateras direkt vid leveranstillfället, är det viktigt att du inte börjar använda varan förrän våra servicetekniker har undersökt den. Det är också viktigt att du sparar originalförpackningen eller emballaget som dokumentation på att skadan inte var synlig vid leveransen. Upplever du att din produkt har ett dolt fel bör du kontakta oss så fort som möjligt. Detta måste ske senast den efterföljande vardagen kl. 12:00. Om du inte avser installera varan förrän en viss tidsperiod efter att du mottagit den rekommenderar vi därför att du packar upp varan direkt vid leveransen och undersöker att skicket är som förväntat. 

Var noga med att fylla i skadeformuläret så korrekt och adekvat du kan, samt bifoga bilddokumentation. Om bilddokumentation inte medföljer en skadeansökan förbehåller vi oss rätten att avvisa ansökan. 

Personuppgiftspolicy

När du handlar hos branova.se behöver du som minst meddela följande: 

•    Namn
•    Adress
•    E-postadress
•    Telefonnummer 

Om du har upprättat ett konto i samband med din beställning raderar vi emellertid inte personliga upplysningar om du inte ber oss att göra det. Detta kan du göra genom att kontakta oss. 

Vi uppger eller säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part med mindre än att det sker i samband med en omstrukturering eller en hel eller delvis försäljning av verksamheten. 

Om du vill få insikt i vilken data som finns sparad om dig kan du ta kontakt med oss