Konsult/rådgivning


Konsult/Rådgivning

Få professionell rådgivning

Branovas konsultverksamhet initieras av såväl bostadsföretag som företag som jobbar med ventilation.

Ofta är det bra att ha en utomstående part att diskutera med när man har problem med inneklimat.

Problem med inneklimat kan ofta uppstå när förutsättningar för och verksamheter i lokaler förändras, vilket inte är helt ovanligt i många fastigheter.

Problem kan bero på förändringar i lösningar och produkter man arbetar med och det kan vara svårt att inse när man är del i verksamheten. Det beror på att förändringar ofta sker gradvis och över tid. Ett exempel på detta är dagens dieselbilar som har förvärmare och vid kall väderlek släpper ut orena och direkt farliga avgaser i verkstadslokaler.

Problem som har sin grund i byggnaders klimatskal kan vara svåra att upptäcka och kräver ofta speciell utrustning, likväl som förändringar i inneluftkvaliteten.

Branova Nordic kan ge förslag på lösningar som ligger utanför normal verksamhet för ventilationsföretag, verksamheter och bostadsbolag.

Skicka ett meddelande

Skicka ett meddelande till oss så ser vi till att kontakta dig så snart vi kan!