Industriella luftfuktare som kan användas i bland annat lagerutrymmen, plantskolor, växthus, förpackningsindustri och träindustri.

Produkterna säkerställer droppfri luftfuktning i alla miljöer. Med centrifugalprincipen bryts vattendroppar ner effektivt till mycket små partiklar från 2 till 10 tusendels millimeters storlek. Genom innovativ design, kan dimman styras i både horisontell och vertikal riktning av de stående modellerna och i hela 360 grader genom den takhängda Fog360, därigenom får du som användare mycket flexibla lösningar.

Vattenpartiklarna/dimman kommer att avdunsta i luften (vilket ger ökad luftfuktighet), oavsett arbetsförhållande. Funktionen i befuktarna kräver inte komprimerad luft eller vattenpump. Beroende på funktionskrav kan de även användas med luftfilter för att förhindra förorening och/eller spridning av föroreningar i luften.

Idealin_fogmax_170

Idealin Fogmax

Lätt och kraftfull, väger enbart 9 kg. Kapacitet på 6-8 l/h.

Idealin_ultrafog_170

Idealin Ultrafog

Ultrafog ger en extremt fin dimma. Kapacitet 1,5-2 l/h.

Idealin_fog360_170

Idealin Fog360

Takhängd luftfuktare. 360 graders befuktning. Kapacitet 4-6 l/h.

När inomhusklimatet har en för torr luftfuktighet ökar risken för spridning av luftburna virus, huvudvärk, torr hud och även statisk elektricitet. Människor, de flesta typer av material och maskiner mår bäst när luftfuktigheten är mellan 45 - 55%, genom våra prisvärda luftfuktare kan Ni styra luftfuktigheten till rätt nivå.

Med den fina vattendimman som skapas av våra luftfuktare utan något droppande skapas den optimala luftfuktigheten som ökar välbefinnandet för alla som befinner sig i lokalen.